Contact

 

 

 

Patient’s Association „Open the Doors”

Registered office: Pl. Sikorskiego 2/8,

31-115 Krakow, Poland

 

Address for correspondence: Ul. Baluckiego 6,

30-318 Krakow, Poland

 

Phone: 0048 692 066 178 on Monday 12:00PM-14:30PM

E-mail: stotworzciedrzwi@wp.pl

NIP [Tax Indentification Number]: 676-22-23-730

REGON [National Business Registry Number]: 256121512

Bank account: BANK PEKAO SA

Number: 79 1240 1431 1111 0010 2901 4465

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

siedziba: pl.Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków

adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków


tel. 692 066 178 w godz. 12:00-14:00 poniedziałek
e-mail: stotworzciedrzwi@wp.pl
NIP: 676-22-23-730
REGON: 356121512
Konto BANK PEKAO SA
nr: 79 1240 1431 1111 0010 2901 4465